Forløb

Forandringsarbejde (krop/sind/ånd)
Inden du kommer!

Det en god idé på forhånd at overveje, om du er interesseret i at indgå i et forløb. Et forløb giver dig mulighed for at lytte til din krop, tale med dit sind og møde din ånd og dermed gå i dybden med de ting, du gerne vil arbejde med, og som dit ubevidste kalder på. Det er en måde, hvor du også overfor dig selv tilkendegiver, at nu forpligtiger du dig til en forandringsproces, som er mere end blot at kradse i overfladen.

Når du begynder et forløb hos os, afsætter vi den første session til primært at samle information, afdække dine temaer og problemstillinger og selvfølgelig til at få skabt et åbent, trygt og tillidsfuldt rum, som giver dig det bedst mulige fundament for din proces. Anden session afsættes til kropsterapi med støttende coaching, hvor vi kigger på hvad kroppen har at fortælle i forhold til de temaer som vi tidligere har afdækket.
Herefter vil vi snakke lidt om dine ønsker og behov. Måske er der noget, der er særligt presserende, måske har du særlige ønsker til selve behandlingen – Der vil desuden inde gå korte øvelser / hjemmearbejde mellem sessionerne. Vi vil i slutningen af første session give dig et bud på, hvor lang tid,    vi vurderer, dit forløb skal strække sig.