Hypnoterapi

Hvad er hypnoterapi?

Hypnoterapi er en kombination af samtale terapi og hypnose.

Samtalen bruges til at afdække udfordring/problem, finde målet hvad vil du gerne opnå, denne del er helt identisk med coaching/samtale-terapi.

når målet og midlerne er formuleret går vi videre med hypnose delen, hypnosen indeholder altid et element at regresions terapi, da alt hvad vi har oplevet jo er noget der er sket i fortiden.

Hvad er Hypnose?

Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand. Det er en indadrettet tilstand, hvor du kommer i kontakt med tilstande og ressourcer, som du normalt ikke er i kontakt med. Hypnose fokuserer energien i det ubevidste sind, og går udenom det bevidste sind.

Hypnose er en trancetilstand, hvor det bevidste sind ”holder en pause”, og der bliver plads til at arbejde med det ubevidste sind. Hypnose er altså den teknik, der kan bringe dig i kontakt med dit ubevidste sind. Det ubevidste sind indeholder et lager af ressourcer, informationer og kompetencer, der ikke umiddelbart er tilgængelige for det bevidste sind. Det er i det ubevidste sind forklaringen og løsningen til det pågældende problem findes.

Trancetilstand er noget vi alle har været i mange gange. Trance er vores naturlige evne til at være i kontakt med vores ubevidste sind. Trancetilstande er helt naturlige, og vi oplever alle, at være i trancetilstande dagligt.

Eksempler på trancetilstand:

  • Dagdrømme
  • Den tilstand lige før eller efter søvn
  • Meditation
  • Falde i staver
  • Køretur i bil i kendt område, og man tænker ”hvordan er jeg kommet hertil”

Netop fordi alle kender til det, at være i en trancetilstand helt naturligt, så medfører det, at alle kan hypnotiseres udfra den moderne form for hypnose.

Hypnosens historie

Hypnose er blevet praktiseret i flere hundrede år af forskellige læger, neurologer, psykologer og psykiatere. De har studeret og anvendt hypnose i forskellige grader bl.a. som bedøvelse under operationer.

Den kendte skaber af psykoanalysen, Sigmund Freud (1856-1939), anvendte og eksperimenterede med hypnose i sine første år som læge.

I dag er den kendte læge, psykiater og hypnoterapeut Milton H Erickson (1902-1980), den person der forbindes med den moderne hypnose. Han videreudviklede den klassiske autoritære hypnose til en fleksibel metode. Hans metoder er i dag en stor del af grundlaget for den terapeutiske hypnose og anvendes stadig til undervisning i hypnoterapi.

I 1970’erne udviklede John Grinder, sprogprofessor, og Richard Bandler, computerprogrammør, en kommunikations- og terapiform, NLP, som også i dag går hånd i hånd med Ericksons moderne hypnose.

Hypnose er den ældste og mest beskrevne psykologiske metode, og den terapeutiske hypnose vinder mere og mere udbredelse og anerkendelse for dens resultater.