Healing

Integrativ Healing er en spirituel, shamanistisk healing, som er tilpasset det moderne, vestlige menneske. Den shamanistiske tilgang betyder blandt andet, at vi tror på at alt er energi og at det er muligt at flytte og transformerer energier.

Healingen er baseret på forestillingen om at kroppen har sit eget energisystem. Hvis der bliver ubalance i dit energisystem, kan det føre til sygdom. Ubalance i krop og sind kan fx opstå ved traumatiske oplevelser, der ikke bliver forløst og derfor lagrer sig i kroppen. Ved forløsning af traumet genskabes balancen.

Når vi tilbyder healing er det fordi vi mener, at healings-energien bevæger sig gennem kroppens meridianbaner og nervesystem og derfor kan nå ud i alle områder af både det fysiske og psykiske element af dig og på den måde hjælpe med at rense ud i det, som ikke længere er støttende for dig.

Når selve healings-processen foregår, vil din krop være domineret af det parasympatiske nervesystem, der netop tillader din krop at hele, hvile og fordøje. Det er her kroppens eget selvhealingssystem går i gang.

Det vi i healingen har mest fokus på er:

  • Afbalancering af dit energisystem – fysisk, mentalt og emotionelt
  • Chakrasystemet
  • Åndedræt
  • Hjerteåbning
  • Vedligehold af din energi
  • Udrensning af tung eller negativ energi
  • Kontakt til din indre visdom og din intuition